Ifjúsági részleg

Könyvtáros:

Dicső Zoltánné
Tájékoztató könyvtáros: Hubicsákné Vass Melinda

Mottó "Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell, hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember; mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember - így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember." (részlet Babits Mihály: Ritmus a könyvről című verséből)


Szolgáltatásaink: - Kölcsönzés Az ifjúsági részlegben 5 db könyvet kölcsönözhetnek a gyerekek. A kölcsönzési idő négy hét, amit két alkalommal meg lehet hosszabbítani személyesen, telefonon, e-mailben vagy Interneten saját maguk is meghosszabbíthatják, ha előzetesen jelszót váltottak. - Helyben használat Az olvasószobában lévő kézikönyveket helyben használhatják a gyerekek. A bennük való kereséshez, a feladatok megoldásához a könyvtárosoktól segítséget kapnak, ha igénylik. - Folyóiratok helyben olvasása és kölcsönzése Részlegünkben az alább felsorolt folyóiratokat olvashatják vagy kölcsönözhetik a gyerekek:  - Buci Maci - National Geographic Kids - Süni - Tücsök - Tábortűz  Internethasználat Minden beiratkozott olvasó ingyen használhatja az Internetet, miután elolvassa és elfogadja a használat szabályait. Fénymásolás, nyomtatás Lehetőség van az ifjúsági részlegben nyomtatásra, fénymásolásra az alább feltüntetett díjtételekkel. fénymásolás A/4 25 Ft/oldal fénymásolás A/4 dupla 40 Ft/oldal fénymásolás A/3 40 Ft/oldal fénymásolás A/3 dupla 70 Ft/oldal nyomtatás 25 Ft/oldal CD, videokazetta és DVD használata A foglalkoztató szobában használhatják a gyerekek az audiovizuális és elektronikus dokumentumokat, amelyek között mesék, kötelező- és ajánlott olvasmányok, természetfilmek, oktatófilmek és művészfilmek is találhatók. Az ifjúsági részlegben beiratkozott olvasók használhatják a zenei részleget is, ahol lehetőség van a zenehallgatás mellett hangos könyvek kölcsönzésére.

Elveszett olvasójegy pótlása 300 Ft-ba kerül!


Felnőtt részleg - Olvasóterem - Médiaterem - Helytörténet - Feldolgozó részleg